.

Watsk: Giá của Manchester United cao hơn nhưng Callant chọn Dott

.
2021-11-01 09:52:38 (GMT+7)

Giám đốc điều hành DOTT Club Varzk đã nhận được cuộc phỏng vấn của Truyền thông, cho biết Manchester United đã đưa ra lời đề nghị của Harland với Harland, nhưng Ryiola tin rằng game bắn súng Na Uy này tốt hơn trong DOT. Phát triển, do đó đã chọn Dort.

Chuyển nhượng từ Salzburg từ tháng 1 năm 2020 đến hiện tại để chấm Test 69 trò chơi, đóng góp 70 hạt và 19 lần được hỗ trợ, đức tính của ông cũng đạt 150 triệu euro.

Nói về chủ đề của Halland Lựa chọn tham gia Dort, Watsk nói: \"Báo giá của chúng tôi được phát hành bởi Harland không phải là tốt nhất, ưu đãi của Manchester United cao hơn. Tuy nhiên, Raio Jane đến Hallant sẽ có sự phát triển tốt hơn ở Mỹ, Chúng tôi sẽ làm cho người chơi có được một giới hạn cho trò chơi, và sẽ không cung cấp cho họ những hạn chế. [

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...