.

Chạy: La Wan chỉ muốn là Calendon với người đứng đầu chiếc mũ

.
2021-11-04 09:52:42 (GMT+7)

Những người hâm mộ lố bịch, La Wan vừa đến một hat trick, cả hai đã chuẩn bị để đứng đầu, và C Luo đã sử dụng 2 bàn để kéo anh ta xuống.Mọi người dường như được sử dụng để nhiều dữ liệu và hồ sơ mục tiêu khác nhau của La Wan. Anh ta cũng rất khó để có được trên tiêu đề.

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...