.

Các ứng cử viên cầu thủ hay nhất trong Octob: La Wan, Muller dẫn đầu, enkunu trong cột

.
2021-11-15 10:32:15 (GMT+7)

thời gian Bắc Kinh vào thứ Tư, Deglor tuyên bố ứng viên của những người chơi giỏi nhất tháng 10.Trong số đó, Levan, Muller dẫn dắt, người chơi Leipzig Sosli, Nuguo được chọn.

Danh sách người chơi tốt nhất của Bundesliga:

1, Huffman (3 quả bóng) - Menxing

2, Lawan (5 Ball 1 Trợ giúp) - Bayern

3 , Muller (2 mục tiêu 5 trợ giúp) - Bayern

4, enkunu (2 bàn 1 trợ giúp) - Leipzig

5, O'Nhiwo (1 mục tiêu 3 trợ giúp) - Meizs

[ 123] 6, Sobosli (1 Ball 2 Trợ giúp) - Leipzig

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...