.

Lai Wan: Không có nhiều cân nhắc về giải thưởng Quả cầu vàng.

.
2021-11-15 10:32:21 (GMT+7)

Levanoski là một cuộc tranh giành mạnh mẽ cho giải thưởng Golden Gamen năm nay. Cân nhắc quá mức có thể được thực hiện với trò chơi.

La Wan nói: \"Tôi đã không chú ý nhiều hơn đến giải thưởng trò chơi vàng, vướng vào những tin tức và tin đồn tôi có thể giành chiến thắng, phương tiện truyền thông bị rò rỉ và không có sự giúp đỡ gì với tôi. Tôi sẵn sàng hơn Để tập trung vào những thứ khác, bây giờ tôi không có lý do để suy nghĩ về điều này, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. \"

\" Tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề này khi tôi đến gần lễ trao giải. Đầu tháng 11, một số là thời gian. Vàng Giải thưởng truyền hình là một giải thưởng tuyệt vời, nhưng bây giờ tôi không nghĩ về những điều này. \"

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...