.

Milan liên quan đến Romano để gia hạn lương hàng năm là 3,5 triệu EMI.

.
2021-11-26 09:56:00 (GMT+7)

Theo phóng viên chuyển nhượng Skila báo cáo rằng các cuộc đàm phán đổi mới của Romanaonolid đang được tiến hành.

Hợp đồng Romanio hiện tại sẽ hết hạn ở Ming Xia, Milan đang đàm phán với ông để đổi mới thành 2026.

Romanoolin hiện có mức lương hàng năm là 6 triệu euro (5 triệu tiền lương châu Âu + 1 triệu đô la Mỹ), mức lương hàng năm của hợp đồng gia hạn ở Milan giảm 3,5 triệu euro.Người chơi hy vọng sẽ có được tiền lương với giải thưởng 4,5 triệu euro, và anh ta muốn ở lại Milan.

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...