.

Abenon: Từ điểm lịch sử, Argentina đã thực sự tiến lên World Cup.

.
2021-11-15 10:33:14 (GMT+7)

Lịch sử vòng loại Nanmei, điểm số cao nhất của chương trình khuyến mãi trực tiếp cuối cùng là 30 điểm (World Cup ngày 2002 Han), Argentina là hơn 1 điểm ở Paraguay trong năm.

Ngoài ra, World Cup 2014, Ecuador đã nhận được 25 điểm để tiến lên.World Cup 2018, Colombia đã nhận được 27 điểm để tiến lên.Có những dấu hiệu cho thấy Argentina đã thực sự tiên tiến.

Tuy nhiên, vòng tiếp theo của trò chơi, Argentina vẫn sẽ giành chiến thắng.

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...