.

Chuyên gia trọng tài: Barcelona không nên có được một xu nhưng var không thể để đánh giá trọng tài

.
2021-11-26 09:56:52 (GMT+7)

Trong chương trình của đài phát thanh, trọng tài phía trước Iurad nói: \"Theo tiêu chuẩn của trọng tài, hình phạt này không nên nhầm lẫn.\"

nhưng Rade cũng đã chỉ ra : \"Bởi vì hậu vệ vấp phải chân, hai bên có liên lạc, vì vậy var không thể nhắc nhở đánh giá trọng tài.\"

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...