.

Media Meades của Hoa Kỳ Bảo vệ năm người tốt nhất: Thư viện Chasing \u0026 Gobel \u0026 George \u0026 Jobi

.
2021-11-17 03:41:35 (GMT+7)
Ngày 16 tháng 11, Truyền thông Hoa Kỳ hôm nay đã hoàn thành 5 người chơi trong phần lớn của tiền đề của cuối mùa giải này.Người chơi chiến binh Stephen - Kuri, Draymond - Danh sách xanh.Cụ thể: 1, Nikola - Yakchi 94.1 (Hiệu quả phòng thủ) 2, Rudy Gabell 96.53, Draymond Green 97,24, Paul George 97.95, Stephen - Curi 98.9
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...