.

GFW nhiều người chơi không hài lòng với công ty và có một số người chơi rời đi!

.
2021-10-11 10:34:25 (GMT+7)

Gần đây, GFW (TNA gốc) đã được ghi lại và hai tuần tác động được ghi lại một lần.Nhưng các cầu thủ trong cuốn sách hoa (bản gốc WWE \"Crazy Dinosaur\" Brotas Kle) từ chối tham dự chương trình cho thấy cuộc biểu tình của công ty.

Sau đó, Tayles đã phát hành một video trên Instagram cá nhân. Ông nói rằng ông rất thất vọng với cách làm công ty hiện tại. Nó đã rất thất vọng với chính mình.Tayles cũng nói rằng TNA được tổ chức lại bởi Anthem Sports và Jeff Jarrett, Jerete đã mang lại cho anh ta với công ty quản lý \"của riêng mình\", không chỉ theo tay tawes, khá nhiều người chơi không hài lòng với tình hình hiện tại.Trong nhiều tháng, một số người chơi nam và nữ đã được công bố.

Sau trận chiến nội bộ TNA / GFW có kinh nghiệm, các cầu thủ không ngừng bị mất, chất lượng của chương trình cũng đang giảm, vì vậy WWE là một người chiến thắng lớn nhất?

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...