.

28 Kéo và Peiqi có một cuộc cãi vã nghiêm trọng ở phía sau GFW!

.
2021-10-11 10:35:32 (GMT+7)
Gần đây, Paige và

Alberto Deo Rio ( Alberto del Rio ) chiến đấu với làn sóng gió dần dần nhưng luật sư tư nhân của Alberto đưa ra các cuộc biểu tình về phía trước cho GFW.Mặc dù sân bay của Petty đã không gây ra vụ kiện, GFW đã không hủy bỏ lệnh cấm trên Alberto.

Tuy nhiên, theo GFW, mặc dù hầu hết những rắc rối gặp phải của Alberto đã xảy ra khác với công ty, anh ấy và trang thực sự đã có thể kiềm chế những cảm xúc ở phía sau GFW. Cuộc cãi vã và vấn đề này đã xảy ra với một vài tuần trước.Ngoài ra, có một số thế giới bên ngoài không biết, nhưng cuộc cãi vã giữa GFW là bên trong.

Để tránh những rắc rối không cần thiết, GFW phải tiếp tục cấm Alberto, và người phụ trách Liên minh Độc lập cũng đã chọn liên hệ với Alberto trong thời gian này.

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...