.

Vợ Coi và TNA đã đạt được một hợp đồng?

.
2021-10-11 10:41:51 (GMT+7)

Cody Rhodes Vợ Brandi Rhodes ( WWE Vai trò phóng viên tên là Eden), vào buổi tối, theo chồng rời WWE.Trước vài ngày trước, cô sẽ tham gia TNA như một vật vật nữ.

Brandi đã bắt đầu đào tạo góc cuối tuần trước và các bài viết chính thức của TNA ngày hôm qua, xác nhận rằng cô sắp tham gia công ty:

\"CRAN TI RoZ chính thức ký hợp đồng, Giấc mơ của nhóm phụ nữ,

giới thiệu, Cody Rhodes và RoH và TNA cũng được ký kết cùng một lúc, anh ta sẽ ở Hoa Kỳ. Các chương trình trong liên minh lớn được chơi tương ứng.
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...