.

Ingram: rebound rất mạnh, nhưng tôi không biết anh ta sẽ vượt qua điều này.

.
2021-11-15 10:39:26 (GMT+7)
Thứ 14 tháng 11 NBA Mùa thường xuyên tiếp tục ngày hôm nay, trò chơi 112-101 chính đang vượt qua Grizzlies ở nhà.Sau trận đấu, người chơi Branden Engram đã chấp nhận cuộc phỏng vấn truyền thông.Khi tôi nói về 11 hỗ trợ của Justhart, Ingram nói: \"Sự phục hồi của anh ấy mạnh mẽ, tôi không biết liệu anh ấy có vượt qua điều này hay không, nhưng anh ấy đã thực hiện một số điều khác nhau trong mỗi trò chơi. Tôi đã thiếu mảng và Anh ấy rất quan trọng đối với đội. \"Trò chơi này, Ingram đã thắng 19 điểm và 3 rebound 4 hỗ trợ; Hart có 5 điểm và 3 rebound 11 hỗ trợ.
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...