.

Tạm biệt hoặc anh em!Bulls nhiệt, Yului, Duro Zanjing

.
2021-11-28 09:52:22 (GMT+7)
Ngày 28 tháng 11, mùa giải NBA thường xuyên tiếp tục ngày hôm nay, và con bò đang ở nhà để chống lại sức nóng.Trước trận đấu, những con bò đực đã đánh bại Demar Durzan và Heled Guard Kyle Roir ôm lấy.Được biết, Durzan và Lori đã ở trước các đồng đội, và hai mối quan hệ có liên quan chặt chẽ.
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...