.

Danh sách hiệu quả bắn súng mùa này: Mills First, Brothers Curi được chia thành ba hoặc bốn

.
2021-11-28 09:52:30 (GMT+7)
Ngày 28 tháng 11, ngày 28 tháng 11, các chuyên gia dữ liệu Kirk Goldsberry chống lại năm cầu thủ hàng đầu được xếp hạng bởi người chơi hiệu quả cao nhất trong mùa này.Xếp hạng cụ thể: 1. Patty Mills 1,33 điểm (mỗi điểm chụp, tương tự) 2. Grenadon Allen 1,27 điểm 3. Stephen - Curi 1,25 điểm 4. Susse-curi 1,23 điểm 5 Anthony 1,19 điểm
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...