.

Đội: Hôm nay, Molant, tôi đã đến Hội trường Đào tạo Đội ngày hôm nay.

.
2021-11-28 09:52:51 (GMT+7)
Ngày 28 tháng 11, hôm nay, theo phóng viên Grizzlies Kel Wright, Jia-Morant đã đến Hội trường Đào tạo Grizzlies ngày nay.Theo báo cáo, ngồi xổm đạoor, đầu gối trái với ngoặc chân.Tâm lý của anh ấy vẫn rất tốt, có một tiếng cười khi tôi đang nói về với đồng đội của mình.Trong cuộc thi của ngày hôm qua, đạo Morant bị thương, tiếp theo là chẩn đoán bong gân đầu gối.
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...