.

Chính thức: Chiến binh đã nhớ lại ở Kutomin và Moses từ Liên minh Phát triển - Moody

.
2021-11-28 09:52:59 (GMT+7)
Ngày 28 tháng 11, các chiến binh chính thức tuyên bố rằng đội đã nhớ lại Xiu Jononon mới từ Liên minh phát triển - Kutama và Moses - Moody.Trước đây, Kutama và Moody đã được phân cấp để phát triển đội bóng, và hai người chơi trò chơi chiến binh San Cruz cho đội đánh lửa. Trong Kutomin cuối cùng đã thêm 12 điểm và 5 rebound 5 đánh cắp, Moody có 17 điểm 5 sự phục hồi 1 đánh cắp 1 nắp.Kể từ mùa này, có 12 trận trong nấu ăn, và các chiến binh sẽ nhận được 3,1 điểm 1.8 rebound; Moody đại diện cho các chiến binh chơi 14 trận, và họ có thể nhận được 1,6 điểm và 0,8 rebound.
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...