.

NBA Cao Ống: Nuggets nhiệt sẽ rất cảnh giác

.
2021-11-28 09:53:45 (GMT+7)
Ngày 28 tháng 11, vào ngày 30 tháng 11, lúc 8:30 sáng, Nuggets sẽ ở nhiệt độ nóng.Điều đáng nói là khi hai đội cuối cùng bàn giao, một cuộc xung đột đã xảy ra.Ngày nay, các giám đốc điều hành của NBA - Johnson đã nói về trò chơi này, \"anh nói:\" Đầu tiên, nhóm trọng tài sẽ giữ một sự cảnh giác cao. Họ sẽ gọi một vài tiếng huýt sáo sớm, và họ sẽ không tha thứ cho bất cứ điều gì. \"Sau đó, Johnson nói:\" Anh trai của Jiki Là một vấn đề an ninh thực sự, tôi ước tính rằng sự an toàn của sân vận động cũng sẽ cảnh giác, nhìn kỹ hành động của hai người. \"
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...