.

Không có tóc!Town Shoushou 6 trong 6 Hiệu suất cao cắt 15 điểm 3

.
2021-11-28 09:54:07 (GMT+7)
Ngày 28 tháng 11, mùa giải NBA thường xuyên tiếp tục ngày hôm nay, Sói rừng 76 người.Trận chiến đầu tiên của trò chơi này, Wolf Wolf đang dẫn đầu 35-20, Trung tâm đội Karr-Anthony Down cho thấy tuyệt vời, 11 phút, 6 bức ảnh 6, ba trong số Ball 2 in 2, miễn phí ném 2 1, nhận 15 điểm 3 rebounds.
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...