.

WWE RAW SỐ 1477: Giải vô địch WWE được dàn dựng trước, Langdadon so với Bobetley

.
2021-09-29 09:46:55 (GMT+7)
Dòng hàng không: RAW Thời gian phát sóng: ngày 14 tháng 9 năm 2021

Sự cố này: Giải vô địch WWE được dàn dựng trước, Landyton so với Bobletley

Poke Tôi, WeChat xem trò chơi

Giải thích tiếng Trung và tiếng Anh: Chơi

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...