.

WWE SmackDown số 1149: Finbarols Thử thách Rotan, Nữ Hanzi Bayki, trở về Smackdown

.
2021-09-29 09:48:42 (GMT+7)
Sự kiện: Smackdown Thời gian phát sóng: 28 tháng 8 năm 2021

Poke Wechat WWE của tôi

Thời kỳ này như sau: Fen Barol Challenge Rotman, Nữ Hanzi Bayki trở về Để smackdown

Chơi Cập nhật tự động Trung Quốc vào ban đêm

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...