.

Schwarzman sẽ đại diện cho đội Hassi tham gia vào cuối năm.

Đào tạo Thanh niên Ferrari Carler Robert Schwarzman sẽ tham gia thử nghiệm tài xế thanh niên F1 sau

2021-11-27 03:49:00